Prawo spadkowe - dziedziczenie, testamenty - Grudziądz

Nasza kancelaria zajmuje się kwestiami dotyczącymi prawa spadkowego, rodzinnego, karnego i cywilnego. Pomagamy, udzielając porad prawnych związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dziedziczenia, a także reprezentujemy naszych klientów w roli obrońcy, w postępowaniach spadkowych oraz przygotowujemy dokumenty dotyczące pozwów, składania apelacji czy zawierania ugód. Podejmujemy się prowadzenia spraw w razie sporów między spadkobiercami. Ułatwiamy sporządzanie testamentów, dbając o takie sformułowanie dokumentu, by wszystkie życzenia testatora mogły być uwzględnione i wykonane według jego dyspozycji.

 

Sprawy spadkowe

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w sprawach spadkowych. Pomagamy w postępowaniach sądowych o nabycie spadku, szczególnie w przypadkach, gdy dochodzi do nieporozumień między osobami potencjalnie uprawnionymi do dziedziczenia. Ułatwiamy rozwiązywanie problemów przy dziale spadku, zarówno w ramach postępowania sądowego, jak i przy zawieraniu ugody pozasądowej. Występujemy w imieniu naszych mocodawców w sytuacjach, gdy spadkobierca uważa, że testator niesłusznie go pominął przy sporządzaniu testamentu, lub gdy jeszcze za życia dokonywała dużych darowizn na rzecz innych osób, a fakt ten nie znajduje swego odzwierciedlenia w przedstawionym testamencie. Oferujemy swoją pomoc również w sytuacjach, gdy spadkobierca ma wątpliwości co do oryginalności przedstawionego testamentu lub podważa np. fakt, że został on sporządzony świadomie i dobrowolnie.

 

Sprawy o zachowek

Reprezentujemy przed sądem lub w postępowaniach ugodowych osoby, które mają prawo do wystąpienia o zachowek, a zostały pominięte w ujawnionym testamencie. Ułatwiamy także dochodzenie swoich praw w razie, gdy kwoty przypadające na mocy testamentu odbiegają od tego, co jest należne w ramach zachowku na mocy obowiązujących przepisów. Podejmujemy niezbędne kroki także wówczas, gdy osoba zmarła przed śmiercią rozdysponowała cały swój majątek na rzecz innych osób lub instytucji, nie uwzględniając krewnych uprawnionych do otrzymania zachowku. Pomagamy naszym klientom w gromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowego w sprawach tego typu oraz występujemy w ich imieniu przed sądem.

 

Sporządzanie testamentów

Majątek można rozdysponować w akcie ostatniej woli, zwanym testamentem. Pomoc adwokata przy sporządzaniu testamentu pozwala zawczasu uwzględnić wszystkie fakty i okoliczności związane z dziedziczeniem. Pomoc prawnika zapewnia możliwość takiego sporządzenia dokumentu, by jego zapisy były trudne lub niemożliwe do podważenie. Rola adwokata jest nieoceniona szczególnie wtedy, gdy testator ma zamiar skorzystać z przysługujących mu możliwości wyłączenia z dziedziczenia. Jeśli osoba nie zdecyduje się na pozostawienie testamentu, wówczas dziedziczenie odbywać się będzie według ustawy.