ZAKRES USŁUG

Prawo cywilne:

Prawo cywilne:

  • prawo rzeczowe m.in.:  o naruszenie prawa własności, eksmisję, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, zasiedzenie, naruszenie posiadania i inne.
  • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym– wypadki komunikacyjne, uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu
  • sprawy ubezpieczeniowe w tym w szczególności spory z towarzystwami ubezpieczeń
  • ochrona dóbr osobistych
  • postępowania wieczystoksięgowe
Prawo Karne
Prawo spadkowe:
Prawo rodzinne i opiekuńcze:
Prawo handlowe:
Prawo administracyjne:
Obsługa przedsiębiorców: