Prawo cywilne - wezwania do zapłaty, spory z ubezpieczycielami

Nasza kancelaria oferuje usługi związane z prowadzeniem wszystkich spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i spadkowego. Oferujemy usługi na wszystkich etapach postępowania od wstępnych  porad prawnych po reprezentacje przed sądami i innymi instytucjami, np. ubezpieczycielami, bankami, komornikami czy urzędami ochrony konsumentów. Podejmujemy się także analizy umów, wezwań przedsądowych, nakazów zapłaty i wszelkich innych dokumentów mających znaczenie prawne. Istnieje także możliwość przygotowania w kancelarii pism procesowych w celu obrony Państwa interesów przed sądami.

Kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego

Do dyspozycji klientów kancelarii jest adwokat mający duże doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw z zakresu prawa cywilnego. Aby udzielać kompleksowej pomocy prawnej, niezbędna jest również wszechstronna znajomość tej dziedziny prawa, a także właściwej interpretacji poszczególnych jego przepisów. Przynajmniej niektóre z nich mogą być niejasne dla osób, które z prawem nie mają na co dzień do czynienia.

Każdy prawnik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak rozległą dziedziną jest prawo cywilne. Nie dziwi nas więc fakt, że do naszej kancelarii zgłaszają się osoby z różnymi problemami, w grę wchodzą tu często spory o kwestie finansowe, i są to często niemałe sumy. Wkładamy maksimum zaangażowania w to, by działając w granicach obowiązującego prawa, jak najlepiej zadbać o interes każdego klienta. Nie boimy się też prowadzenia trudnych i wymagających spraw z zakresu prawa cywilnego.

 Reprezentacja przed sądami

W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy zajmujemy się w imieniu klienta wszystkimi czynnościami. Przygotowujemy taktykę procesową, zgłaszamy wnioski dowodowe, uczestniczymy we wszystkich czynnościach sądowych, przesłuchujemy świadków.

Zajmujemy się wieloma rodzajami spraw z zakresu prawa cywilnego jak np. odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, o naruszenie prawa własności, eksmisje, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, zasiedzenia, naruszenie posiadania, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym – wypadki komunikacyjne, uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu, ochrona dóbr osobistych, podziały majątków.

Spory z ubezpieczycielami, bankami i innymi instytucjami

Kancelaria pomaga także w sprawach, zanim dojdzie do procesu sądowego. Reprezentujemy klientów w sporach z ubezpieczycielami w celu uzyskania wyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia, a także z bankami w celu podważenia niekorzystnych dla Państwa umów. Wspieramy również klientów w kontakcie ze sklepami w przypadku wad zakupionych produktów.

Wezwania do zapłaty i negocjacje przedsądowe

W przypadku, gdy otrzymają Państwo wezwanie do zapłaty lub inne tego rodzaju pismo, warto skontaktować się z kancelarią w celu przeanalizowania swojej sytuacji prawnej i uzyskania wiedzy o dalszych krokach. Pomagamy także w sytuacjach, gdy sami Państwo planują skierować pismo w celu załatwienia swoich spraw.

W zakres naszych usług wchodzi również pomoc w sprawach o uzyskanie spadku i rodzinnych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z kancelarią.