Cennik kancelarii prawnej w Grudziądzu

Prowadzenie sprawy sądowej

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z klientem. Jest ona uzależniona od rodzaju sprawy, nakładu pracy i terminu wykonania usługi.

Wynagrodzenie płatne jest z góry. Na życzenie klienta istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Pewną wskazówką dla określenia wysokości wynagrodzenia stanowi treść  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002, nr 163, poz. 1348 z późn. zmianami).

Zgodnie z treścią rozporządzenia, minimalne stawki wynoszą - przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł - 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
  7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.


Porady prawne i sporządzanie pism
Wynagrodzenie za porady prawne i sporządzanie pism z zasady ustalane jest z góry,, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, terminu, w jakim porada lub pismo mają być przygotowane oraz czynności, które muszą być przeprowadzone dla wykonania zlecenia.

Minimalne wynagrodzenie za poradę wynosi 50 zł.

Stała obsługa prawna
Za stałą obsługę prawną ustalana jest ryczałtowa stawka miesięczna, w zależności od stopnia skomplikowania, ilości i rodzaju zlecanych czynności. Istnieje także możliwość zastosowanie stawki godzinowej.