Prawo karne - pomoc podejrzanym i oskarżonym - Grudziądz

Nasza kancelaria oferuje usługi związane z prowadzeniem wszystkich spraw z zakresu prawa karnego, rodzinnego, spadkowego i cywilnego. Świadczymy zarówno usługi związane z poradami prawnymi, jak i reprezentacją w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Wspieramy osoby pokrzywdzone oraz ich najbliższych krewnych na różnych etapach postępowania sądowego. Świadczymy także usługi polegające na reprezentowaniu ofiar i ich rodzin w postępowaniach cywilnych mających na celu dochodzenie roszczeń od sprawców. Podejmujemy się obrony w sprawach karnych od etapu postępowania przygotowawczego, a także reprezentujemy interesy osadzonych.

 

Obrona w sprawach karnych

Prowadzimy obronę w sprawach karnych. Realizujemy wszystkie zadania związane z przedstawianiem okoliczności, które działają na korzyść naszego klienta. Dbamy o właściwe przedstawianie udziału naszego klienta w czynach, które są mu zarzucane. Dbamy też o zabezpieczenie interesów naszego klienta podczas świadczenia pomocy prawnej w sprawach karnych. Każda sprawa karna jest indywidualna poprzez okoliczności towarzyszące zarzucanemu czynowi oraz przeprowadzonej linii obrony.

 

Postępowania przygotowawcze

Działamy już od momentu postępowania przygotowawczego i przesłuchania klienta w roli podejrzanego. Możemy uczestniczyć w prowadzeniu poszczególnych czynności realizowanych podczas śledztwa, w tym w zbieraniu dowodów. Przedstawiamy w razie potrzeby wnioski dowodowe świadczące na korzyść naszego klienta. Reprezentujemy osoby podejrzane przy decyzjach o zastosowanie środków zapobiegawczych. Składamy wnioski odwoławcze przy decyzjach o zastosowaniu niewspółmiernych i krzywdzących dla podejrzanego środków, np. wnioski o uchylenie aresztu lub zmianę na poręczenie majątkowe, osobiste, dozór policji lub zakaz opuszczania kraju w zależności od okoliczności sprawy.

 

Postępowanie sądowe w sprawie karnej

Podczas postępowania sądowego w sprawie karnej obrońca występuje w interesie swojego klienta, biorąc udział w poszczególnych czynnościach procesowych. Rolą obrońcy jest przedstawianie materiału dowodowego świadczącego na korzyść jego klienta. W ramach tych czynności adwokat oskarżonego może np. zgłaszać różnych świadków potwierdzających fakty przemawiające za wersją prezentowaną przez oskarżonego. Ma również możliwość przedstawiania opinii sporządzanych przez biegłych sądowych.

 

Reprezentowanie skazanego i osadzonego

Adwokat ma również możliwość reprezentowania interesów osoby skazanej. W zależności od sytuacji obrońca może złożyć odwołanie od wyroku. W jego gestii jest także składanie wniosków o odroczenie wykonania kary. W przypadku wyroków niższych niż rok pozbawienia wolności prawnik może pomóc w ubieganiu się o dozór elektroniczny. Występując w imieniu osoby osadzonej, adwokat może np. wnioskować o przerwę w jej odbywaniu lub wnosić o przedterminowe zwolnienie.