Jak przygotować się do sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Zdarza się tak, że nieporozumienia pomiędzy rodzicami mają bezpośredni wpływ na ich dzieci. Gdy para podejmuje decyzję o rozstaniu, najczęściej rozpoczyna się spór, kto będzie sprawował władzę rodzicielską. Niemniejsze znaczenie ma ustalenie kontaktów z potomkiem. Zdaje się, że to jeden z trudniejszych etapów, ponieważ byli małżonkowie, często rzucają sobie kłody pod nogi. Jak dobrze przygotować się przed wizytą w sądzie?

Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem – o czym należy pamiętać?

Trzeba wyraźnie podkreślić, że każda sprawa jest inna, a co za tym idzie, inny będzie także ich przebieg. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie, zdaje się, że kluczowe jest przeprowadzenie odpowiednich dowodów. W ramach postępowania sąd dąży bowiem do jak najdokładniejszego zapoznania się z sytuacją stron, dziecka lub dzieci i na tej podstawie wyda takie postanowienie, które uzna za najsłuszniejsze. W związku z tym dowody stanowią zupełną podstawę. Ich dobór musi być przede wszystkim dobrze przemyślany.

Nie mniejsze znaczenie ma etap, w którym sąd wysłuchuje strony. Wówczas mogą pojawić się pytania zarówno od przewodniczącego, jak i od pełnomocnika strony przeciwnej. Najczęściej porusza się kwestie sytuacji finansowej, osobistej, zawodowej, relacji z dzieckiem i tym podobne. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przygotowanie dobrze sformułowanych odpowiedzi jest bardzo ważne. Niefortunny dobór słów może bowiem skutkować efektem odwrotnym od zamierzonego.

Świadcząc porady prawne w Grudziądzu, niejednokrotnie mieliśmy okazję przygotowywać rodziców do sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Podczas spotkania szczegółowo analizujemy stan faktyczny, aby przewidzieć każdy możliwy scenariusz przebiegu postępowania. Dzięki temu nasi klienci są właściwie przygotowani, co znacząco zmniejsza stres związany z okolicznościami sprawy i samą wizytą w sądzie. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu.