Czy można uzyskać rozwód w drodze mediacji?

Postępowanie rozwodowe jest z reguły trudnym procesem, który przysparza stronom wiele emocji. To moment, w którym są roztrząsane bardzo prywatne i czasami także bolesne tematy. Niekiedy zdarza się, że sąd kieruje małżonków na mediację. Bywa również, że to strony o to wnioskują. Czy wiesz, na czym polega mediacja, czego może dotyczyć i jaki może być jej potencjalny wynik?

Na czym polegają mediacje rozwodowe?

Mediacja to jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która ma za zadanie przyspieszyć całe postępowanie i odciążyć sądy. Jednocześnie jej celem jest doprowadzenie do pojednania stron w określonej z góry kwestii. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sama mediacja nie może skutkować rozwodem. Strony mogą jedynie ustalić w jej toku zgodne stanowisko co do swoich żądań rozwodowych.

Zajmując się prowadzeniem rozwodów w Grudziądzu, niejednokrotnie mieliśmy okazję wspomagać naszych klientów podczas mediacji. W ich drodze najczęściej rozpatrywano takie kwestie sporne jak np.:

  • władza rodzicielska, alimenty i kontakty z dzieckiem;
  • podział majątku małżonków;
  • alimenty na małżonka;
  • ustalenie winy.

Kiedy mają miejsce mediacje rozwodowe?

Jak już zostało wspomniane, to sąd może skierować strony na mediacje. Wówczas konieczna jest również ich zgoda. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to małżonkowie wnioskowali o jej przeprowadzenie. Mediacja może zostać wszczęta w dwóch przypadkach, które określa art. 436 Kodeksu cywilnego. Chodzi tu o sytuację, w której istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa lub konieczne jest pojednanie stron w danej kwestii.

Wypracowane porozumienia spisuje się w formie ugody, która musi być kolejno zatwierdzona przez sąd. Aby osiągnąć zamierzone cele, warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej, zapraszamy Cię do kontaktu. Nasi prawnicy o bogatym doświadczeniu zadbają o to, abyś był zadowolony z ostatecznego wyroku sądu.