Zasady przyznawania alimentów na dziecko

Zasady przyznawania alimentów na dziecko

Alimenty są zabezpieczeniem finansowym dziecka przez rodziców, aż do chwili, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymywać. Jest to obowiązek prawny ciążący na rodzicach, którzy muszą dostarczać swojemu potomkowi niezbędnych środków utrzymania. Mówiąc o środkach utrzymania mamy na myśli nie tylko pieniądze, ale także niezbędne do życia przedmioty (takie jak książki, jedzenie czy odzież) oraz wychowanie.

Kiedy dziecko może się samodzielnie utrzymać?


Moment, kiedy dziecko może się już samodzielnie utrzymywać, nie jest konkretnie określony. Wiadomo, że do ukończenia 18 roku życia rodzice muszą utrzymywać dziecko, jednak kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa dokładnego wieku, po którego osiągnięciu dziecku nie będą przysługiwać alimenty. Obowiązek alimentacyjny może zostać zniesiony, kiedy dziecko zdobędzie odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje pozwalające mu na zdobycie pracy i zarabianie pieniędzy na własną rękę. Jeżeli jednak nasz potomek zdecyduje się na kontynuację nauki w formie studiów dziennych, obowiązek alimentacyjny powinien być kontynuowany.

Rodzice nie mają obowiązku alimentacyjnego, gdy dziecko ma własne dochody ze swojego majątku, które wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz wychowania albo jeżeli dziecko nie osiąga zadowalających wyników na studiach z uwagi na brak należytych starań.


Kto może ubiegać się o alimenty na rzecz dziecka?


O alimenty na rzecz dziecka mogą ubiegać się rodzice żyjący osobno w oddzielnych gospodarstwach domowych. Ten rodzic, u którego przebywa dziecko, może wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego. Tak samo wygląda sytuacja, gdy rodzice są w separacji i żyją oddzielnie. 


Rodzice, którzy są po rozprawie rozwodowej, mają alimenty wyznaczone przez sąd w orzeczeniu rozwodowym. Najczęściej wypłaca je rodzic, u którego dziecko nie przebywa na ręce rodzica, który na co dzień zajmuje się opieką nad dzieckiem.


Wysokość alimentów 


Wysokość alimentów jest uzależniona od kilku rzeczy. Sąd wyznaczając ich wysokość, musi brać pod uwagę to, jakie potrzeby ma dane dziecko, jakie możliwości zarobkowe i majątkowe mają jego rodzice, a także to jak bardzo angażuje się dany rodzic w utrzymywanie i wychowywanie potomka. Rodzic, który nie uczestniczy w wychowywaniu dziecka i ma z nim jedynie sporadyczny kontakt, będzie musiał płacić większe alimenty.