Jak sporządzić prywatny akt oskarżenia?

Jak sporządzić prywatny akt oskarżenia?

Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą przestępstwa i chcesz, aby sprawca poniósł konsekwencje swojego czynu, tomasz prawo do sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia. Dokument pełni funkcję impulsu, inicjującego działania Sądu. Dzięki temu możemy mieć pewność, że Sąd zajmie się rozpatrzeniem naszej sprawy w trybie pilnym. Podpowiadamy, jak odpowiednio sporządzić prywatny akt oskarżenia, aby zawierał wszystkie niezbędne elementy. 

 

Co powinien zawierać prywatny akt oskarżenia?

 

Prywatny akt oskarżenia musi napisać osoba pokrzywdzona przestępstwem. Wynika to z jego mniejszego „sformalizowania”.  Prywatny akt oskarżenia powinien spełniać wymogi stawiane wszystkim pismom procesowym.  Oznacza to, że powinien zawierać:

  • oznaczenie organu, do którego są skierowane sprawy, 
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo - ważne jest, że nie jest dopuszczalne złożenie anonimowego aktu oskarżenia; podanie adresu umożliwi Sądowi wezwanie na rozprawę, 
  • treść wniosku lub oświadczenia z uzasadnieniem, 
  • datę i podpis składającego pismo - za osobę, która nie może się podpisać, podpis może złożyć osoba uprawniona ze wskazaniem przyczyny złożenia podpisu. 

 

Opis zarzuconego czynu - jak powinien wyglądać?

 

W opisie powinno zawrzeć się informacje, dotyczące wyrządzenia przestępstwa na naszą krzywdę. Dlatego też  potrzebna jest charakterystyka tego, co się wydarzyło. Warto zawrzeć zatem:

  • na czym polegało przestępstwo - opis nieprawidłowego zachowania oskarżonego, 
  • miejsce popełnionego przestępstwa - dopuszcza się opisowe wskazanie miejsca lub niezbyt dokładne określenia, jeśli składający nie pamięta dokładnie adresu, 
  • czas popełnionego przestępstwa - dopuszcza się stwierdzenie “w bliżej nieokreślonym czasie”, jeśli poszkodowany nie jest w stanie określić dokładnie czasu. 

Akt można napisać samodzielnie lub z pomocą  adwokata ds. karnych. Na końcu wniosku należy podać dowody, na które powołujesz się w sprawie. Ta kwestia może być utrudniona, dlatego na początku warto skorzystać z porady dobrego adwokata.