Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Statystyki przeprowadzone przez GUS za rok 2018 wykazują, że w Polsce dochodzi do coraz większej ilości rozwodów. W 2018 roku co trzecie małżeństwo w naszym kraju kończyło się w ten sposób. Zdecydowanie częściej dochodzi do rozwodów w miastach. Na wsi jest to ciągle zjawisko sporadyczne.

Taki definitywny koniec często wieloletniego wspólnego życia wiąże się niestety z dużą ilością negatywnych emocji i jest niewątpliwie jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakich możemy doświadczyć. Na sali sądowej, ale także poza nią rozwodzący się małżonkowie są targani złością, przepełnieni żalem, gniewem i poczuciem winy. Bardzo trudno odseparować się od tych silnych uczuć w czasie rozprawy rozwodowej, dlatego warto się do niej solidnie przygotować.


Skonsultuj się z adwokatem albo radcą prawnym


Bardzo ważne jest, aby udać się do radcy prawnego albo adwokata, który specjalizuje się w prawie rozwodowym. Najlepiej zrobić to jeszcze zanim zdecydujemy się złożyć pozew. Taki fachowiec pomoże Ci należycie przygotować się do rozprawy, a także będzie stanowił dla Ciebie oparcie w kwestiach prawnych. Pamiętaj, aby być z nim zawsze całkowicie szczerym. Nie zatajaj przed nim żadnych szczegółów. Pamiętać należy, że w sprawie rozwodowej poruszanych jest kilka spraw, takich jak: alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem czy sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Bardzo pomocne może być np. przygotowanie porozumienia rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem. Pozwoli to przeprowadzić rozwód szybko i bez stresu.


Dlaczego Twoje małżeństwo się rozpadło?


Kluczową sprawą jest ustalenie powodów, z jakich doszło do erozji małżeństwa. Czy spowodowane to było jakimś konkretnym wydarzeniem (np. zdradą jednego ze współmałżonków), czy też może uzależnieniem jednego z nich od alkoholu lub innych używek? Powodów rozpadów małżeństw jest znacznie więcej, może to być niezgodność charakterów albo przemoc, do której dochodzi w domowym zaciszu. Najważniejsze jest ustalić, czy tylko jedna ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad związku. Jest to podstawa, na której będzie można oprzeć późniejszą strategię procesową.


Rodzaje rozwodów:


Rozwód z winą – w takim wypadku obwinia się jedną ze stron o rozpad małżeństwa. Wyrok rozwodowy zawiera wtedy orzeczenie o winie. 


Rozwód bez winy – taki rodzaj rozprawy przebiega znacznie sprawniej, ponieważ nie ma potrzeby zbierania dowodów o winie jednego ze współmałżonków.


Rozwód polubowny – jest to rozwód odbywający się za porozumieniem stron. W takim wypadku oboje współmałżonkowie doskonale zdają sobie sprawę z dzielących ich różnic i chcą dojść do jak najszybszego porozumienia.