W jaki sposób adwokaci pomagają przedsiębiorcom?

W jaki sposób adwokaci pomagają przedsiębiorcom?

Pomoc adwokata w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa jest nie do przecenienia. Współpraca ta przekłada się na płynne i bezpieczne funkcjonowanie spółki. Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności podejmuje szereg czynności, które regulują przepisy obowiązującego prawa. Osoby kierujące poszczególnymi działami firmy często potrzebują wsparcia ze strony prawnika – adwokat reprezentujący daną spółkę rozumie specyfikę jej działania i jest w stanie udzielić im szybkiej pomocy. Przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych wskazane jest zasięgnięcie porady prawnej. Działanie to zwiększa szanse na powodzenie danego przedsięwzięcia.

Kompleksowa pomoc prawna dla firm

Adwokat w ramach współpracy z firmą świadczy szeroko rozumiane doradztwo prawne. W interesie przedsiębiorcy jest pozostawanie w stałym kontakcie z kancelarią adwokacką specjalizującą się w różnych dziedzinach prawa, w tym przede wszystkim w prawie gospodarczym. Adwokat obsługując dany podmiot gospodarczy:

  • rozwiązuje bieżące problemy prawne – analizuje je i podaje optymalne dla klienta rozwiązanie,
  • przygotowuje pisma, porozumienia, umowy, odpowiedzi na roszczenia,
  • zajmuje się negocjowaniem i weryfikowaniem zawieranych przez spółkę umów,
  • reprezentuje firmę przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji państwowej, w tym przed Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • dba o bezpieczeństwo prawne i transakcyjne przedsiębiorstwa – informuje osoby zarządzające o zmianach w obowiązujących przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację spółki (świadczone doradztwo strategiczne przynosi firmie wymierne korzyści),
  • szybko identyfikuje obszary ryzyka i zabezpiecza interesy przedsiębiorstwa (doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem minimalizuje prawdopodobieństwo niepowodzenia podejmowanych przez spółkę działań),
  • opracowuje procedury mające na celu usprawnienie funkcjonowania firmy oraz dba o sprawy korporacyjne przedsiębiorstwa – współpracuje z poszczególnymi komórkami istniejącymi w ramach spółki, w tym z działem prawnym i kadr,
  • świadczy kompleksową obsługę prawną przez współpracę z innymi specjalistami: księgowym, notariuszem, rzeczoznawcą,
  • prowadzi mediacje,
  • pomaga w dochodzeniu, a następnie w egzekwowaniu należności od zalegających z płatnościami dłużników (proces windykacji często bywa żmudny i skomplikowany).