Stwierdzenie nabycia spadku. Co to takiego?

Stwierdzenie nabycia spadku. Co to takiego?

Polskie prawo nie przewiduje takiej sytuacji, kiedy nikt nie zgłasza się po spadek. W momencie śmierci spadkodawcy następuje z mocy prawa nabycie spadku przez jego spadkobierców określonych na podstawie ustawy albo testamentu. Stwierdzenie nabycia spadku to istniejąca w naszym prawie cywilnym instytucja, której celem jest legitymizacja stanu majątkowego, jaki powstał wskutek otwarcia spadku.

 

Do czego służy stwierdzenie nabycia spadku?


Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi automatycznie do dziedziczenia jego majątku przez spadkobierców. Jest to proces, który następuje bez względu na to, czy mamy sporządzone stwierdzenie nabycia spadku, czy też nie. Spadkobierca jednak może legitymować się wobec osób trzecich dokumentem, który będzie potwierdzał jego następstwo prawne po spadkodawcy. To właśnie w tym celu sporządza się stwierdzenie nabycia spadku. 


Kiedy stwierdzenie nabycia spadku może być przydatne?


Mimo iż nie ma w naszym kraju obowiązku sporządzania takiego dokumentu, jego posiadanie może być niezwykle przydatne w wielu sytuacjach. Z takim dokumentem spadkobierca będzie mógł w każdej chwili wykazać swoje prawa do spadku po zmarłym. Stwierdzenie nabycia spadku może być bardzo przydatne, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, gdyż bez tego dokumentu nie będziemy w stanie udowodnić, że jesteśmy jej nowymi właścicielami, a co za tym idzie, nie będziemy mogli jej np. sprzedać. Brak takiego dokumentu może nam także skutecznie uniemożliwić dochodzenie należności od dłużnika spadkodawcy.


Kto i kiedy może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?


Złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może np.: spadkobierca, zapisobierca, wierzyciel spadkodawcy, wierzyciel spadkobiercy, uprawnieni do zachowku albo spadkobiercy tych spadkobierców zmarłego, którzy zmarli przed stwierdzeniem nabycia spadku. 


Stosowny wniosek może być złożony w dowolnym terminie. Może to nastąpić zaraz po śmierci spadkodawcy albo kilka lat po tym zdarzeniu. W sytuacji, kiedy wniosek jest składany przed upłynięciem 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku, warunkiem wydania przez sąd tego dokumentu będzie złożenie pisemnych oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku przez wszystkich znanych spadkobierców. Wynika to z przepisów mówiących o tym, że spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o śmierci spadkodawcy na przyjęcie bądź odrzucenie spadku.